Uczestnikiemk onkursu może być każdy nauczyciel zatrudniony w placówce oświatowej działającej na terenie Polski, jak również nauczyciele działający poza granicami kraju na rzecz Polonii.
Kandydatów mogą zgłaszać m.in. inni nauczyciele, dyrektorzy szkół, rodzice uczniów, uczniowie, związki zawodowe czy przedstawiciele organów prowadzących.

Jak zapewnia MEN "to jedyny taki konkurs w Polsce, podczas którego nagradzani są najlepsi z najlepszych, wyjątkowi nauczyciele na szóstkę z plusem! Niezwykłość Konkursu polega na tym, że udaje się włączać w naszą inicjatywę wiele wybitnych osobistości ze świata nauki i polityki. Szczycimy się, że Konkurs jednoczy wokół edukacji ludzi o różnych poglądach, dowodząc, że o szkole i nauczycielach można rozmawiać ponad podziałami".
Finał konkursu "Nauczyciel Roku 2012" odbędzie się w dniu 15 października 2012 r. na Zamku Królewskim w Warszawie. Spośród finałowej trzynastki zostanie wyłoniony jeden laureat, który otrzyma tytuł "Nauczyciela Roku" oraz specjalną nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. Więcej>>