Zaproponowane w projekcie założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw zmiany, dotyczą przede wszystkim postępowania egzekucyjnego. – Przewidują usprawnienie procedury przez jej informatyzację, zwiększenie kompetencji komorników sądowych oraz uproszczenie wykonywanych czynności w związku z prowadzoną egzekucją – wyjaśnia Rafał Fronczek, prezes Krajowej Rady Komorniczej.
Projekt przewiduje wprowadzenie w formie elektronicznej komunikacji z wierzycielami licytacji ruchomości oraz zajmowania rachunku bankowego dłużnika. Autorzy zmian proponują, by wierzyciel mógł tą drogą składać również wnioski i oświadczenia. – Prawdziwą rewolucją będą elektroniczne licytacje ruchomości – ocenia radca prawny Wojciech Biernacki z Kancelarii Radców Prawnych.
– Do przyspieszenia postępowania egzekucyjnego oraz odciążenia sądów z pewnością przyczyni się też powierzenie komornikowi sądowemu czynności związanych z prowadzeniem egzekucji z nieruchomości: udzielenia przybicia, przysądzenia własności i zatwierdzenia planu podziału. Obecnie wykonuje je sąd.
– Uproszczeniu procedury egzekucyjnej ma też służyć ograniczenie katalogu czynności komornika, które można zaskarżać, a także zmiana trybu wnoszenia i rozpoznawania takich skarg. Będzie ona wnoszona do sądu za pośrednictwem komornika, którego dotyczy – mówi Rafał Fronczek.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna