W 2020 r. udział energii odnawialnej w całej Unii Europejskiej powinien wynieść 20 proc., a w Polsce - 15 proc. m.in. ze względu na "inny punkt startowy".

Jak podał w poniedziałek Eurostat, najwyższy udział energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w konsumpcji osiągnęły w 2010 r. Szwecja (47,9 proc.), Łotwa (32,6 proc.), Finlandia (32,2 proc.), Austria (30,1 proc.) oraz Portugalia (24,6 proc.).

Najniższy udział OZE w konsumpcji energii ogółem odnotowały: Malta (0,4 proc.), Luksemburg (2,8 proc.), Wielka Brytania (3,2 proc.) oraz Holandia (3,8 proc.).

Biuro statystyczne UE wskazało jednak, że w okresie 2006-2010 wszystkie kraje zwiększyły swój udział energii odnawialnej w konsumpcji ogółem. Największe wzrosty w tym czasie odnotowały: Estonia (z 16,1 proc. w 2006 r. do 24,3 proc. w 2010 r.), Rumunia (z 17,1 proc. do 23,4 proc.), Dania (z 16,5 proc. do 22,2 proc.) Szwecja (z 42,7 proc. do 47,9 proc.) oraz Hiszpania (z 9 proc. do 13,8 proc.).

Polska w tym czasie zwiększyła swój udział OZE z 7 proc. w 2006 r. do 9,4 proc. w 2010 r. (PAP)

jzi/ je/