W tym roku po raz pierwszy od czasu, gdy Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje zawodowe egzaminy prawnicze, przedstawiciele samorządów będą pełnić funkcję wiceprzewodniczących komisji.

– Sprawne przeprowadzenie egzaminu wymaga współdziałania - mówia organizatorzy.

Więcej>>