Przyjęta w czwartek 14 czerwca przez Sejm zmiana ustawy stanowi, że organizacje prowadzące hospicja nie będą traktowane jak przedsiębiorstwa, a dodatkowe ubezpieczenia szpitali będą obowiązkowe dopiero od 2014 r.
Jak podkreśla Anna Janczewska-Radwan, minister ds. systemu ochrony zdrowia Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC,
nowelizacja ustawy o działalności leczniczej uchwalona została bez zachowania ustawowego trybu konsultacji społecznych. - Rozumiejąc, z jednej strony przedstawione przez wiceministra Cezarego Rzemka argumenty, dotyczące potrzeby utrzymania działania hospicjów po 1 lipca, nie rozumiemy i nie akceptujemy z drugiej strony trybu pracy Ministerstwa Zdrowia, które doprowadza do takich sytuacji. Nie jest to już niestety pierwszy przykład, kiedy udział partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa jest fikcją. Przekłada się on na niską jakość legislacji, powodującą wielokrotnie poważne perturbacje na rynku ochrony zdrowia i konkretne utrudnienia i zagrożenia dla pacjentów - stwierdza ekspertka.
BCC przekazało 15 czerwca, a więc dzień po głosowaniu w Sejmie, do Ministerstwa Zdrowia, zachowując ustawowy termin, swoje uwagi do projektu tej ustawy. - Zrobią to z pewnością, lub już zrobili, pozostali partnerzy społeczni. Pozostaje nam wierzyć ,że praca wielu organizacji i ekspertów za zakresu ochrony zdrowia nie pójdzie na marne i Ministerstwo Zdrowia w tak samo pilnym trybie jak doprowadziło do uchwalenia tej nowelizacji, równie pilnie przeanalizuje zgłoszone przez stronę społeczną wnioski i uwagi do tej ustawy - mówi Anna Janczewska-Radwan.
BCC wystąpił z wnioskiem do Ministerstwa Zdrowia, w ramach Komisji Trójstronnej, o przedstawienie zbiorczej informacji o wynikach konsultacji społecznych i resortowych, dotyczących tego projektu ustawy. Informacja ta ma być podstawą do dyskusji z Ministerstwem Zdrowia  na temat zasadności zgłoszonych postulatów społecznych.
- Przy tej okazji chcielibyśmy również zwrócić uwagę rządowi i opinii publicznej na powstały, między innymi przy udziale BCC, raport dotyczący koniecznych zmian procesu konsultacji publicznych w zakresie rządowych projektów aktów normatywnych - dodaje Anna Janczewska-Radwan.

Czytaj także: Sejm uchwalił nowelizację ustawy o działalności leczniczej