Jak chronić dane w kancelarii podatkowej

Doradca podatkowy

W świetle zasad etyki zawodowej doradca podatkowy jest zobowiązany do stosowania procedur chroniących dane w każdej postaci, w tym również elektronicznej, przed zniszczeniem, zmianą lub dostępem osób...

17.04.2014

MZ: projekt zmian w wykazie leków refundowanych

Na stronie Ministerstwa Zdrowia został opublikowany projekt obwieszczenia ministra zdrowia dotyczący listy refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów...

17.04.2014

MG wprowadzi pożyczki dla przedsiębiorczych kobiet

Resort gospodarki przygotował rozporządzenie, które wprowadza preferencyjne pożyczki nawet do 40 tys. zł dla kobiet prowadzących lub planujących działalność gospodarczą. Funduszem zostaną objęte...

17.04.2014

Poznań: nowe usługi w szpitalu Med Polonia

Poznański szpital Med Polonia poszerzył swoją ofertę usług ortopedycznych o terapię PRP (Platelet Rich Plasma). To zaawansowana metoda wykorzystywana podczas leczenia urazów, takich jak uszkodzenia...

17.04.2014

Newag czy Pesa? PKM wybiera dostawcę wagonów

Zamówienia publiczne

Pomorska Kolej Metropolitalna na pewno będzie użytkować wagony polskiego producenta. Oferty złożyli dwaj najwięksi polscy producenci taboru. Pesa wyceniła kontrakt na 114 mln zł, zkolei Newag...

17.04.2014

RPO szybciej dostanie raport o wypadkach w poprawczaku

Dane o wydarzeniach nadzwyczajnych w ośrodkach wychowawczych i ośrodkach socjoterapii będą przekazywane rzecznik praw obywatelskich co kwartał. W raportach znajdą się informacje jedynie o wypadkach...

17.04.2014