W Szczecinie pracę straci ponad stu nauczycieli, a około 470 zostanie ograniczony wymiar zatrudnienia. Bezrobocie grozi też prawie 70 pracownikom administracji i obsługi.

- Wytyczne przekazane dyrektorom placówek dotyczące m.in. ograniczenia etatów woźnych oddziałowych są bardzo niepokojące. Bo to spowoduje obniżenie bezpieczeństwa dzieci, obniżenie jakości tzw. usług oświatowych. - mówi Świerczek. Podkreśla także, że mimo redukcji personelu pedagogicznego w niektórych placówkach utworzono dodatkowe grupy. 
- Rozumiem, że miejski skarbnik szuka pieniędzy, ale do znudzenia będę też powtarzała, że oświata to nie fabryka. Są takie dziedziny, jak edukacja, kultura, służba zdrowia, na które trzeba łożyć, a bezpośrednich zysków, korzyści nie ma. Przynajmniej nie od razu. - mówi gazecie. Zapowiada ponadto, że Związek skieruje pismo do prezydenta Szczecina, w którym zawrze swoje postulaty. Więcej>>