Nowe przepisy wprowadzają ograniczenie zakresu towarów objętych obowiązkiem pełnego dokumentowania transakcji wyłącznie do tych przypadków, które związane są ze stosowaniem wobec tych towarów przeznaczeń celnych nadawanych towarom przy wyprowadzaniu z wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego. W tych przypadkach operator nie będzie zobowiązany do podawania dla tej kategorii towarów pełnego zestawu danych określonych w ewidencjach przewidzianych dla towarów objętych procedurami celnymi.

Ponadto umożliwiono organowi celnemu odstąpienie, na wniosek operatora, od obowiązku prowadzenia ewidencji towarowej, kartoteki rozchodów i przemieszczeń towarów oraz ewidencji maszyn, urządzeń i wyposażenia przez operatorów prowadzących placówki znajdujące się na terenie wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego, ale które nie prowadzą działalności gospodarczej polegającej na wolnocłowej sprzedaży towarów.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 26 czerwca 2012 r. w sprawie ewidencji prowadzonych w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym (Dz. U z 2012 r., poz. 743) ujednolica ponadto zasady prowadzenia ewidencji z zastosowaniem systemów teleinformatycznych, z zasadami obowiązującymi w innych obszarach regulowanych przepisami prawa celnego.