Odzież chroniąca przed czynnikami termicznymi

BHP

Odzież jest podstawowym i najprostszym do zastosowania środkiem przeciwdziałania szkodliwym wpływom klimatycznym. W grupie odzieży chroniącej przed obciążeniem termicznym człowieka w środowisku pracy...

13.07.2011

TK odpowie na pytanie o opłaty górnicze

W środę 13 lipca Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie spór kilku gmin ze spółkami górniczymi w sprawie zasad ustalania opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny. Z wnioskiem w tej sprawie...

13.07.2011

TK: formalizm procedury jest słuszny

Odrzucenia środka odwoławczego bez wezwania do uzupełnienia braków formalnych jest zgodne z konstytucją orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny. Ustawodawca ma prawo do swobody w określaniu rygorów w...

13.07.2011

Łódź/ Uczczono pamięć Grzegorza Palki

Łodzianie uczcili we wtorek pamięć b. prezydenta miasta Grzegorza Palki, który 15 lat temu zginął w wypadku samochodowym pod Poddębicami. Śmierć poniósł też wtedy jego syn Dominik.

12.07.2011

Komisje za karaniem chuliganów na stadionach

Sejmowe komisje opowiedziały się za uchwaleniem projektu noweli ustawy o bezpieczeństwie na Euro 2012. Przewiduje on m.in. nowe kary za wybryki pseudokibiców oraz wymierzanie kar bezpośrednio na...

12.07.2011

Z placem zabaw nie ma żartów

Samorząd terytorialny

Place zabaw muszą spełniać wyśrubowane normy bezpieczeństwa, o czym często zapominają inwestorzy.

12.07.2011

Trwa spór o dziekana prawa na UMCS

Prawnicy

Nie słabnie konflikt na UMCS. Po tym gdy senat uznał, że dziekan wydziału prawa i administracji stracił funkcję, rada występuje do ministerstwa nauki by zbadało sprawę. Prawnicy zauważają też: - W...

12.07.2011

GIODO ponagla gminy: trzeba zgłaszać zbiory

Samorząd terytorialny

Tylko kilkadziesiąt gmin zgłosiło do GIODO zbiory danych osobowych na potrzeby realizacji ich zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych dr...

12.07.2011

Skutki podatkowe zawarcia i realizacji ugody

Jeśli między dwoma podmiotami dochodzi do sporu, może być on rozstrzygnięty nie tylko w drodze skierowania stosownego pozwu do sądu, ale także polubownie, przez zawarcie ugody.

12.07.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski