Sejm przyjął ustawę o podwyżce składki rentowej

Sejm przyjął w środę nowelę ustawy o podwyższeniu składki rentowej. Zgodnie z nią od lutego 2012 r. składka ta ma zostać podwyższona o 2 pkt proc. po stronie pracodawcy. Za przyjęciem ustawy...

21.12.2011

BHP-wiec odpowiada też za pomiary wielkości emisji

BHP

Osoba odpowiedzialna w zakładzie pracy za wykonywanie zadań służby BHP bardzo często jest również zobowiązana do zajmowania się sprawami związanymi z ochroną środowiska, co wymaga od osoby...

21.12.2011

Jak obliczyć współczynnik urlopowy w 2012 r.

HR

Do wyliczenia wysokości ekwiwalentu za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego niezbędne jest m. in. obliczenie wspłczynnika urlopowego. Wartość tę ustala się corocznie dla konkretnego...

21.12.2011

Wójt traci mandat za bokserskie wyczyny

Rada gminy w Narwi (Podlaskie) ma miesiąc na wygaszenie mandatu wójta, a jeśli tego nie zrobi, zrobi to swoim zarządzeniem wojewoda - takie są skutki prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku...

21.12.2011

Nienależny zwrot podatku jak bezpodstawne wzbogacenie

Omyłkowe przekazanie przez organ podatkowy na rachunek podatnika nienależnych mu pieniędzy tytułem zwrotu podatku w sytuacji, gdy prawomocnie rozstrzygnięto niezasadność wniosku o stwierdzenie...

21.12.2011