Kontrola w magazynach czasowego składowania inaczej

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów, który...

28.11.2011

Prokuratura nie może działać za wierzyciela

Prokurator nie może wszcząć postępowania upadłościowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Tak wynika z wyroku Trybunału...

28.11.2011

UE: wzajemna pomoc przy odzyskiwaniu wierzytelności

Rynek

Od 1 stycznia 2012 r. wejdzie w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej nr 1189/2011 z 18 listopada 2011 r. ustalające szczegółowe przepisy dotyczące niektórych przepisów dyrektywy Rady...

28.11.2011

Timesharing będzie bezpieczniejszy

Budownictwo

Wraz z rozwojem rynku nieruchomości do Polski trafiają niedostępne wcześniej w naszym kraju usługi oraz nowe rodzaje transakcji. Przykładem może tutaj być timesharing o ktrym zaczyna być coraz...

28.11.2011

Podział quoad usum umowna forma podziału nieruchomości

Budownictwo

Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie praktycznej problematyki podziału do korzystania, zwanego rwnież inaczej podziałem quoad usum. Podział ten polega na kontraktowym określeniu zasięgu...

28.11.2011

Wielkie mieszkania nadal w ofercie deweloperów

Budownictwo

W chwili obecnej na rynku mieszkaniowym krlują małe lokale mieszkalne, ktre cieszą się największym zainteresowaniem kupujących. Wynika to z faktu, że klienci ze względu na ograniczone możliwości...

28.11.2011