Zwalczanie transgranicznych nadużyć podatkowych poprzez powołanie zespołu unijnych audytorów, zacieśnienia współpracy w wymianie informacji podatkowych, stworzenie ogólnounijnych regulacji przewidujących minimalne kary za dane przestępstwo podatkowe, to niektóre z pomysłów na nowe przepisy służące poprawie ściągalności podatków w Unii Europejskiej.

Więcej w Rzeczpospolitej