Czy e-faktury podzielą los "jednego okienka"?

Nowe przepisy dotyczące e-faktur, które weszły na początku tego roku, miały ułatwić stosowanie elektronicznych dokumentów w obrocie gospodarczym. Jak się jednak okazuje, nie są one wystarczająco...

25.07.2011

NIK: gminy nie radzą sobie z remontami

Ponad 40 proc. gmin nie monitoruje stanu technicznego budynków. Okresowe kontrole wykonywane są nieterminowo, a zalecenia pokontrolne rzadko w pełni realizowane. W przypadku niektórych obiektów skala...

25.07.2011

Rząd chce reformować urzędy

Rusza drugi etap usprawniania pracy urzędów, by stały się bardziej przyjazne. Kancelaria premiera ogłosiła właśnie przetarg na audyt 70 wybranych placówek w Polsce....

25.07.2011

Sędziowie nie zauważają uchybień w więzieniach

Sędziowie penitencjarni są za słabo wyczuleni na uchybienia w funkcjonowaniu zakładów karnych - stwierdza rzecznik praw obywatelskich w wystąpieniu do ministra sprawiedliwości w sprawie...

24.07.2011

TK oceni przepisy dyscyplinarne myśliwych

Rozstrzygnięcia sądów dyscyplinarnych, które mają skutek dla praw i obowiązków o charakterze cywilnym, muszą spełniać wymogi rzetelnego postępowania, w tym przynajmniej możliwość odwołania się do...

24.07.2011

RPD domaga się skutecznej ściągalności alimentów

Rzecznik praw dziecka Marek Michalak zwrócił się do ministra pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak z prośbą o podjęcie działań zmierzających do zwiększenia skuteczności egzekucji alimentów...

24.07.2011

Pomoc dla ofiar huraganu

Samorząd terytorialny

MPiPS przygotowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych...

23.07.2011

Sędzia nie stanie przed sądem za zabranie torebki

Sąd Najwyższy nie uchylił immunitetu sędzi posądzonej o przywłaszczenie torebki. Stwierdził, że wina i prawdopodobieństwo popełnienia czynu nie zostało udowodnione, mimo usilnych starań prokuratora....

23.07.2011

KRRiT: po wakacjach nowe oznaczenia prgramów w TV

Prawdopodobnie po wakacjach programy telewizyjne będą oznaczane nowymi symbolami informującymi o wieku, poniżej którego widzowie nie powinni ich oglądać. W telewizji i radiu znajdą się też...

23.07.2011

Dobra - zła lokata

Obecnie na liście ostrzeżeń publicznych wykazywanych na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego znajduje się łącznie 45 podmiotw gospodarczych, ktre wykonują swoją działalność na terenie...

23.07.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski