Państwa członkowskie nie przestrzegają unijnych przepisów dotyczących ochrony zwierząt. W rezolucji podkreślono m.in. problem tzw. uboju rytualnego. Zwierzętom podcina się gardło bez uprzedniego ogłuszania. Pracujące jeszcze przez kilka minut serce wypompowuje krew z organizmu. Pozbawienia mięsa krwi wymagają zasady islamu i judaizmu. Eurodeputowani wskazują, że odstępstwo ustanowione  do celów religijnych lub rytualnych jest nadużywane. Powoduje to niepotrzebne cierpienie zwierząt.

Źródło: Rzeczpospolita