Za niepodanie wyczerpujących wyjaśnień dotyczących jego majątku dłużnik ma odpowiadać karnie jak za fałszywe zeznania. Grozi za to do trzech lat więzienia. Wcześniej oczywiście komornik pouczy go o tej odpowiedzialności, tak jak sąd poucza świadka o skutkach złożenia fałszywych zeznań.
Teraz komornik za odmowę wyjaśnień bądź podanie fałszywych informacji może ukarać  dłużnika grzywną do 2 tys. zł i nie ma ona karnego charakteru – rygor ten zresztą pozostanie w rękach komorników. 3 lata więzienia grozić ma za nieujawnienie majątku

Źródło: Rzeczpospolita