Przyjmuje się nawet, że stosowanie instrumentów marketingowych pozwala wykreować zapotrzebowanie na usługi kancelarii – jest to szczególnie pożądane w momencie rozpoczynania działalności gospodarczej, kiedy nie ma jeszcze stałej bazy klientów.

Stosowanie marketingu ułatwia dobrą komunikację – wskazuje, jak mówić językiem klienta – czyli językiem biznesu.

Jeśli chodzi o dotychczasowych klientów, stosowanie marketingu pozwala na poszerzenie dotychczasowego zakresu świadczonych usług i zminimalizować liczbę klientów niezadowolonych z jakości usług kancelarii.

Z kolei z punktu widzenia klienta marketing ułatwia wybór jednej spośród wielu ofert dostępnych na rynku. Konkurencja na rynku usług doradczych stale rośnie – mimo planów deregulacyjnych rządu zawód z piętnastoletnią tradycją zdobył już mocną pozycję na rynku usług prawno-podatkowych. Konkurencja zagraża również ze strony również innych niż doradcy podatkowi podmiotów wykonujących czynności doradcze, jak adwokatów, radców prawnych – w pełnym zakresie czy biegłych rewidentów (w ograniczonym zakresie). Nie można też zapominać o osobach mających uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Choć zakres czynności i charakter tej profesji znacznie różni się od doradztwa podatkowego, wciąż część przedsiębiorców nie zauważa tej różnicy.

Na rosnącą konkurencję może mieć wpływ działanie samorządu - w efekcie aktywnej promocji zawodu i wzrostu zainteresowania zawodem doradcy podatkowego, coraz więcej osób przystępuje do egzaminu.

Za stosowaniem marketingu w kancelarii podatkowej przemawia także wyrównany poziom usług - klient ma do wyboru wiele kancelarii, dlatego trzeba mu pomóc wyborze najodpowiedniejszej.

Wreszcie stały wzrost świadomości i wiedzy klientów, przekłada się na wzrost ich oczekiwań w stosunku do usługodawcy. 

Aby rozpoznać potrzeby klientów i zaspokoić je, konieczna jest wiedza marketingowa.  Trend związany z podejmowaniem działalności marketingowej jest nieodwracalny i coraz bardziej powszechny.