Część przedszkoli zamknięta w wakacje

Tysiące rodziców dowiaduje się właśnie, że przedszkole ich dziecka będzie zamknięte przez część wakacji. Nikogo nie obchodzi, jak w tym czasie zorganizują opiekę nad maluchami pisze Rzeczpospolita.

22.05.2014

Newag ma umowę z Kolejami Dolnośląskimi

Zamówienia publiczne

Newag zawarł z Kolejami Dolnośląskimi umowę na dostawę 6 nowych, trójczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) typu Impuls wraz ze świadczeniem usługi utrzymania każdego z EZT w okresie...

22.05.2014

Krótszy czas pracy niepełnosprawnych

Skrócony wymiar czasu pracy dla osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności chce przywrócić Senat w swym projekcie nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz...

22.05.2014

Dziennikarze dla klimatu – rusza druga edycja konkursu

Środowisko

Aż 20 000 zł to nagroda główna w drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu Dziennikarze dla klimatu, który skierowany jest do publicystów zajmujących się zagadnieniami związanymi z edukacją ekologiczną...

22.05.2014

Na maturze egzamin z języka włoskiego

Maturzyści w czwartek przystąpią do pisemnego egzaminu z języka włoskiego. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego nowożytnego jest jednym z obowiązkowych egzaminów na...

22.05.2014

W resorcie sprawiedliwości wdrożono SAP

Zamówienia publiczne

Firma ST poinformowała o zakończeniu projektu wdrożeniowego w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz ponad 300 sądach powszechnych. Celem projektu była budowa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu...

22.05.2014

W Suwałkach powstała "Koalicja dla środowiska"

Środowisko

Ponad 20 organizacji zrzeszyło się w środę w Koalicji dla środowiska, która ma dbać m.in. o ochronę brzegów rzek i jezior Suwalszczyzny. Pieniądze na ten cel mają pochodzić od Lokalnej Grupy...

22.05.2014