W stanowisku z 9 września 2012 roku, dotyczącym projektu rozporządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie ratownictwa medycznego, Polska Federacja Szpitali podaje, że należy dążyć do całkowitego przejęcia obsady karetek pogotowia przez kwalifikowany personel nielekarski. Optymalnym miejscem lekarzy specjalistów z medycyny ratunkowej jest Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Dyrektorzy szpitali członkowskich PFS zgłaszają bardzo niskie współczynniki wyjazdowe zespołów z obsadą lekarską, a co za tym idzie – nieefektywne wykorzystanie zasobów szpitala.
W związku z powyższym, zdaniem PFS, nie należy premiować w konkursach o świadczenia z zakresu ratownictwa medycznego podmiotów zgłaszających lekarzy ze specjalizacją z zakresu medycyny ratunkowej. Premiowanie takie jest jednym z przykładów nadmiernych wymagań w stosunku do szpitali, nie idących w parze z optymalizacją działania, ani też wzrostem jakości.

Źródło: www.federacjaszpitali.pl