Egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka jest dwuetapowy. Składa się z testu jednokrotnego wyboru oraz zadania problemowego. Na rozwiązanie testu zdający będą mieli sto minut. Zadanie problemowe kandydaci na syndyków muszą rozwiązać w sto osiemdziesiąt minut.
Według ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej resortu sprawiedliwości, egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka odbędzie się w dniu 1 października 2012 r. w Warszawie w Centrum Konferencyjno – Kongresowym Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu, Administracji i Technik Komputerowych, w godzinach od 10:00 do 16:00 (z przerwą od godziny 12:00 do godziny 13:00). Rejestracja osób dopuszczonych do egzaminu rozpocznie się o godz. 9:00.