Pakulski to absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu, który w 1999 r. uzyskał specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób płuc. Ukończył też studia podyplomowe w zakresie zarządzania i marketingu o specjalności zarządzanie w ochronie zdrowia na Politechnice Częstochowskiej. W 1995 r. podjął pracę w Zespole Szpitali Miejskich SPZOZ w Częstochowie, gdzie w latach 1995-2003 pracował kolejno na stanowisku młodszego asystenta i asystenta.
Następnie objął stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Częstochowy. Od 2004 r. pełnił funkcję dyrektora naczelnego SPZOZ w Lublińcu, a w 2007 r. został dyrektorem naczelnym SPZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

7 lutego 2012 roku został powołany na stanowisko p.o. dyrektora ŚOW NFZ. Jego poprzednik – Marek Szewczyk – został odwołany z tej funkcji na skutek sporu między śląskim Funduszem a 5 szpitalami z Częstochowy (w tym miejskiego, pod dyrekcją Pakulskiego), Blachowni i Myszkowa. Śląski Oddział Wojewódzki NFZ zgodził się na proponowaną przez częstochowskie szpitale wycenę punktu kontraktowego w wysokości 12 zł. Zmniejszył jednak szpitalom liczbę przyznanych na ten rok punktów tak, że szpitale miałyby otrzymałyby takie same pieniądze jak w poprzednim roku. To w ocenie dyrektorów zapewniłoby usługi medyczne jedynie na pół roku.

marca 2012 r. na stanowisko dyrektora ŚOW NFZ został powołany radny wojewódzki Zygmunt Klosa, a Pakulski został zastępcą dyrektora oddziału ds. medycznych. 17 lipca br. Klosa złożył na ręce Prezes Pachciarz rezygnację z pełnienia obowiązków, które przejął Pakulski.

Źródło: www.mp.pl