Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” otrzymało z Kancelarii Prezydenta zaproszenie do wzięcia udziału w Forum Debaty Publicznej nt. „Nowy wymiar polityki karnej - upowszechnianie kar nieizolacyjnych. System probacji i sprawiedliwość naprawcza”.

Jak przypomina Stowarzyszenie, nie jest to pierwsze tego typu zaproszenie - do udziału w Forum Debaty Publicznej (działającego pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i z jego udziałem).
Jednakże poprzednie doświadczenia nie były obiecujące - czytamy w w oświadczeniu. Przedstawicielowi "Iustitii" narzekają, że poprzednio udzielono im głosu dopiero wówczas, gdy Prezydent i grono najważniejszych uczestników opuściło już obrady. Jednocześnie zastrzeżono, że prezes "Iustitii" może mówić najwyżej przez trzy minuty. Nie przewidziano też udziału "Iustitii" w żadnych bieżących pracach FDP. W tej sytuacji Zarząd "Iustitii" poinformował Kancelarię Prezydenta, że ani zaproszony imiennie prezes Stowarzyszenia, ani żadna osoba go zastępująca nie weźmie udziału w FDP.
Jak czytamy w oświadczeniu, przyczyną takiej decyzji był właśnie fakt, że udział przedstawiciela „Iustitii” w FDP ma charakter jedynie symboliczny i nie przynosi żadnego merytorycznego skutku; nie jest przewidziana możliwość dłuższego wystąpienia przedstawiciela ani też jego udział w dalszych pracach, poza oficjalnymi spotkaniami forum. Zaznaczono, że "Iustitia" od lat zajmuje się problematyką, która jest tematem obecnej konferencji, ma w tym zakresie bogate doświadczenie, jednakże forma udziału w konferencji, do jakiej Iustitia została zaproszona, nie przewiduje skorzystania z jej doświadczeń. Zarząd zauważył, że po poprzednich zaproszeniach do udziału w FDP zwracał się do Kancelarii Prezydenta z prośbą o spotkanie sędziów z Prezydentem, a jeśli by to nie było możliwe - z odpowiednim rangą przedstawicielem Kancelarii Prezydenta. Nie otrzymał jednak nigdy żadnej odpowiedzi. - Mimo, że Pan Prezydent pełni najwyższy urząd Rzeczypospolitej już od ponad dwóch lat i spotkał się w tym czasie z przedstawicielami bardzo wielu różnych grup zawodowych, nigdy nie znalazł czasu na spotkanie z sędziami - piszą działacze "Iustitii".
Tymczasem, zdaniem "Iustitii", ranga władzy sądowniczej, jako według Konstytucji równorzędnej w stosunku do ustawodawczej i wykonawczej wymaga, aby przedstawiciele tych władz spotykali się i prowadzili dialog. Zarząd zadeklarował, że chętnie podejmie współpracę z Kancelarią Prezydenta, również w ramach FDP, jeśli będzie mógł czynić to z przekonaniem, że po stronie Kancelarii Prezydenta istnieje rzeczywista wola takiej współpracy, nieograniczająca się do zapraszania jednego czy dwóch sędziów do udziału w FDP, który nie pozwoli na rzetelne przedstawienie stanowiska.