Bieńkowska o rewitalizacji: ogromna praca przed nami

Samorząd terytorialny

Jeśli chodzi o rewitalizację, to mamy w Polsce ogromną pracę do zrobienia powiedziała wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju Elżbieta Bieńkowska zapowiadając jednocześnie, że...

02.04.2014

Coraz więcej wśród nas chronicznie bezrobotnych

HR

Wlutym powiało lekkim optymizmem. Po raz pierwszy od sześciu lat zmniejszyła się liczba zarejestrowanych osób bez zajęcia (o4,8 tys.). Stopa bezrobocia spadła o0,1 pkt proc. do 13,9 proc. Liczba...

02.04.2014

Katowice: Szpital Zakonu Bonifratrów ma 140 lat

Mija 140 lat odkąd bonifratrzy rozpoczęli w Katowicach prowadzenie własnego szpitala oraz 5 lat od rozpoczęcia modernizacji placówki. Za blisko 50 mln zł zmodernizowano dotąd między innymi blok...

02.04.2014

Legnica zwiększyła nakłady na inwestycje

Finanse samorządów

Legniccy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o zmianach budżetu miasta na 2014 r. O blisko 7 mln zł wzrosną wydatki, z czego ponad 4,2 mln zł zostanie przeznaczone na inwestycje powiedział we wtorek...

02.04.2014

Samorządowa dotacja pomoże rozbudować dwa mazurskie porty

Samorząd terytorialny

Regionalny samorząd przyznał ponad 5 mln zł dotacji na rozbudowę i modernizację portów w Rynie i Starych Sadach, położonych na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich - poinformował we wtorek Urząd...

02.04.2014