Dyplomy programu „Mistrz”, odebrało dziewięciu wybitnych polskich uczonych reprezentujących nauki humanistyczne i społeczne. Zwycięzcy zdobyli  trzyletnie subsydia profesorskie. Wśród nagrodzonych osób najliczniejszą grupę stanowią psychologowie - prof. Aleksandra Łuszczyńska, prof. Leszek Kochanowicz, prof. Grzegorz Sędek oraz prof. Bogdan Wojcieszke. 
 
W gronie nagrodzonych osób znajdują się też historycy - dr hab. Ewa Domańska i prof. Andrzej Nowak. Na liście laureatów znaleźli się także filozofowie – dr hab. Tadeusz Szubka i prof. Tomasz Placek – oraz dr hab. Eugenia Prokop-Janiec, która jako jedyna z grona laureatów, będzie prowadzić projekt z dziedziny literatury. 
 
Na projekty badawcze laureaci otrzymają łącznie 2,7 mln zł, czyli po 300 tys. zł każdy. Fundusze te dzielą się na część stypendialną, z której finansowane są stypendia dla młodych uczonych, będących członkami zespołu badawczego laureata i subwencyjną, którą laureat może przeznaczyć, np. na zakup książek czy aparatury oraz na różnorodne działania mające na celu prezentację wyników badań (np. organizacja konferencji, seminariów, wykładów otwartych, itp.).  
 
„Doceniam rolę programu i pełna uznania obserwuję, jak Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyłania kolejnych laureatów. Program to szansa dla tych, którzy mają na swoim koncie znaczący dorobek i potrafią skutecznie łączyć aktywność badawczą z kształceniem młodej kadry”, podkreśliła prof. Barbara Kudrycka.
 
Komunikat ze strony ministerstwa