Zarządzeniem MZ z 10 października 2012 r. Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz powołał zespół ekspertów do przygotowania warunków reorganizacji Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Celem zespołu jest wsparcie działań zmierzających do uzyskania płynności finansowej przez IPCZD oraz w konsekwencji zapewnienie pełnego bezpieczeństwa wszystkich pacjentów Instytutu.

W skład Zespołu wchodzą eksperci – dyrektorzy szpitali, którzy od lat z sukcesem zarządzają swoimi placówkami. Zespołowi przewodniczy Piotr Pobrotyn, dyrektor Akademickiego Szpitala Klinicznego nr 1 we Wrocławiu. W skład powołanego przez Ministra Zdrowia Zespołu wchodzi również Maria Ilnicka-Mądry, dyrektor SP Szpitala Klinicznego nr 1 w Szczecinie oraz Krzysztof Warzocha, dyrektor Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie.
Powołanie zespołu jest konsekwencją negatywnej oceny programu naprawczego złożonego 21 września br. przez IPCZD w Ministerstwie Zdrowia. Krytycznej oceny dokonali: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Agencję Rozwoju Przemysłu oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Źródło: www.mz.gov.pl