29 rodzajów zawodowych chorób policjantów

BHP

Wykaz chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biurze Ochrony Rządu oraz sposób ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu...

02.07.2014

W Senacie znów o kompensówkach dla nauczycieli

Senacka Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej zajmie się we wtorek projektem nowelizacji ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Celem zmiany jest...

02.07.2014

Więcej pieniędzy na inwestycje w Legnicy

Samorząd terytorialny

Legniccy radni przeznaczyli dodatkowo 2,2 mln zł na miejskie inwestycje, w sumie tym roku miasto wyda ponad 59 mln zł. Zyskają przede wszystkim inwestycje drogowe.

02.07.2014

MS: państwa nie stać na podwyżkę dla biegłych

Podniesienie stawek wynagrodzenia biegłych spowodowałoby istotne skutki dla finansów publicznych i dlatego nie jest możliwe w obecnej trudnej sytuacji budżetowej państwa - wyjasnił resort...

02.07.2014

Samorządy pomogą zwalnianym nauczycielom

Część urzędów pracy, dostrzegając problem zwalnianych nauczycieli, postanowiła stworzyć programy dedykowane właśnie bezrobotnym pracownikom oświaty. - informuje Dyrektor Szkoły. Tak jest m.in. w...

02.07.2014

Bytom pozyskał grunt pod budowę nowej siedziby strażaków

Samorząd terytorialny

W przyszłym roku będzie mogła ruszyć budowa nowej siedziby straży pożarnej w Bytomiu. Po latach starań miasto pozyskało upatrzoną 2,5-hektarową działkę. Nowy obiekt ma zastąpić strażnicę z początku...

02.07.2014

Nowe przepisy ograniczą konflikty interesów w sporcie

Członek zarządu polskiego związku sportowego nie będzie mógł mieć więcej niż 10 proc. udziałów lub akcji w spółce kapitałowej, której działalność łączy się z działalnością statutową związku. Taką...

02.07.2014

Prokuratura postawiła zarzuty b. prezydentowi Francji

Paryska prokuratura wszczęła formalne postępowanie przeciwko byłemu prezydentowi Francji Nicolasowi Sarkozy'emu w związku z postawionymi mu zarzutami korupcji, niezgodnego z prawem używania wpływów i...

02.07.2014

Zakopane: 250 procedur i standardów w ramach GRC

W naszej placówce w ramach realizacji celów GRC opracowaliśmy około 250 procesów, procedur i standardów. Powołano też 12 komitetów i zespołów problemowych wspomagających proces zarządzania oraz...

02.07.2014

Polska na sesji Rady Programu ONZ ds. HIV i AIDS

Polska uczestniczy w 34. sesji Rady zarządzającej Programem ONZ ds. HIV i AIDS (UNAIDS), która odbywa się w Geniewie. Polska delegacja od lat aktywnie uczestniczy w obradach i towarzyszących im...

02.07.2014