Projekt ustawy deregulacyjnej obejmującej II transzę zawodów, w tym profesję doradcy podatkowego, został podany do publicznej wiadomości 2 października br.  – w tym dniu został też skierowany do konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresortowych z miesięcznym terminem do zgłaszania ewentualnych uwag (do 31 października br.).

Samorząd doradców podatkowych rozpoczął wtedy kolejną fazę konsultacji i prac nad projektem. Przedstawiciele Regionalnych Oddziałów KIDP oraz członkowie Krajowej Rady Doradców Podatkowych spotkali się na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady 17 października br. gdzie dyskutowali nad projektowanymi zmianami w ustawie o doradztwie podatkowym. Równolegle wszyscy członkowie Izby mogli zgłaszać  swoje uwagi do projektu za pośrednictwem serwisu internetowego KIDP.