Resort transportu przygotował projekty nowelizacji rozporządzeń, które zmieniają przepisy dotyczące ochrony przed hałasem i wibracjami.

Z rozporządzenia dotyczącego "warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie", resort planuje wykreślić art. 179 i 180. Dzięki temu zamiast stawiać ekrany, wykonawca będzie mógł np. posadzić drzewa.

Pełna treść artykułu dostępna jest w serwisie ABC Budownictwo>>>