Aktywizacja dla wybranych

HR

Kluby i centra integracji społecznej oraz organizacje pozarządowe chcą pomagać bezrobotnym na równi z agencjami zatrudnienia. Potrzeba jednak zmiany przepisów i zasad finansowania- ifnormuje Dziennik...

18.06.2014

Rząd przyjął propozycje zmian w ustawie o NBP

Rząd przyjął we wtorek projekt założeń do zmian w ustawie o Narodowym Banku Polskim - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. Przewiduje on m.in. wprowadzenie rotacyjności kadencji członków Rady...

18.06.2014

Sąd Najwyższy podsumował swoją pracę w 2013 roku

Z udziałem przedstawicieli najwyższych władz Zgromadzenie Ogólne sędziów Sądu Najwyższego omawiało we wtorek informację o działalności SN w 2013 r. Pierwsza prezes Małgorzata Gersdorf podkreśliła...

18.06.2014

MAC: ruszył konkurs Strona Internetowa bez Barier

Rozpoczęła się VI edycja konkursu, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie serwisów internetowych, najlepiej dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, starszych i pozostałych narażonych na...

18.06.2014

Prezydent podpisał ustawę o prawach konsumenta

Ustawa o prawach konsumenta, która m.in. wzmacnia prawa konsumentów dotyczące zwracania towarów kupowanych na odległość i reklamacji wadliwych produktów, we wtorek została podpisana przez prezydenta...

18.06.2014

Prawo do diety rekompensuje radnemu brak wynagrodzenia

Samorząd terytorialny

Radny nie otrzymuje wynagrodzenia za pracę, lecz ma prawo do diety, która jest rekompensatą za utracone zarobki oraz zwrotem kosztów związanych z pełnieniem mandatu. Ustalenie wysokości diety radnego...

18.06.2014

Polityka monetarna Banku Anglii na rozdrożu

Polityka monetarna Banku Anglii (BoE) oparta na rekordowo niskich stopach procentowych i elektronicznej kreacji podaży przez powiększenie bilansu banku centralnego, realizowana od ostatniego krachu...

18.06.2014