Coraz więcej gimnazjalistów wybiera zawodówkę

Z danych za ubiegły rok wynika, że szkolnictwo zawodowe przeżywa renesans. W samym Rzeszowie po raz pierwszy od lat technika cieszyły się większym zainteresowaniem niż licea ogólnokształcące -...

02.05.2014

Państwo przekaże więcej firm samorządom

Katalog spółek z udziałem Skarbu Państwa, które będą mogły być przekazywane nieodpłatnie samorządom, zostanie rozszerzony. Taką możliwość przewiduje podpisana już przez prezydenta nowelizacja ustawy...

02.05.2014

BHP wciąż poza głównym nurtem edukacji zawodowej

BHP

Na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach 24 kwietnia br. odbyła się konferencja: Kształcenie dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy jako integralny element systemu edukacji zawodowej.

02.05.2014

NIK krytycznie o miejskim monitoringu wizyjnym

Samorząd terytorialny

Brakuje przepisów, które dostatecznie chroniłyby dane osobowe pozyskane dzięki miejskiemu monitoringowi wizyjnemu; nie ma też m.in. niezależnego organu, który weryfikowałby zasadność instalowania...

02.05.2014

Zasady rekrutacji do liceów zbyt liberalne

Niż demograficzny oraz duża swoboda, jaką mają uczniowie przy wyborze szkoły średniej, obniża jakość oświaty - uważają eksperci. Prawo nie określa minimalnej liczby punktów, którą powinny mieć osoby...

02.05.2014

Akademickie Biura Karier niewystarczająco efektywne

HR

Akademickie Biura Karier działają już na trzech czwartych uczelni wyższych w Polsce. Ich efektywność ograniczają jednak braki kadrowe i niewystarczające środki finansowe - wynika z raportu Rzecznika...

02.05.2014

Stołeczni urzędnicy zarobili mniej

Koniec kwietnia to czas składania oświadczeń majątkowych m.in. przez władze miast i gmin. Z dokumentów tych wynika, że w tym roku wyraźnie spadły dochody władz Warszawy, informuje Rzeczpospolita.

02.05.2014

Premier zapłaci za skuteczną egzekucję podatków

Prezes Rady Ministrów przedstawił projekt modernizacji zasad wynagradzania członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach skarbowych wykonujących czynności egzekucyjne w zakresie egzekucji...

02.05.2014

Bezpłatne szkolenia z opieki paliatywnej bez podatku

Przedłużone zostało zwolnienie z PIT świadczeń uzyskiwanych przez uczestników nieodpłatnych szkoleń z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej organizowanych przez organizacje non-profit lub organy...

02.05.2014