Crowdfunding w Polsce jest coraz popularniejszy

Idea zdobywania pieniędzy na realizację innowacyjnych przedsięwzięć poprzez drobne wpłaty od osób zainteresowanych projektem ma coraz więcej zwolenników. Również w Polsce crowdfunding jest nadzieją...

17.06.2014

Rzeczywistość przyćmiła krytykę najniższej ceny

Zamówienia publiczne

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski już od dawna wytyka zamawiającym, że w większości przetargów wybierają oferty tylko dlatego, że są najtańsze. Rzecz w tym, że w podległej mu izbie postępuje się...

17.06.2014

Szkoły szukają uczniów na Ukrainie

Komplet podręczników, stypendium, dofinansowanie do zakwaterowania i wyżywienia oferuje Polakom z Ukrainy Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie informuje Gazeta Wyborcza.

17.06.2014

Surowe kary dla oszustów podatkowych

Dzięki ścisłej współpracy kontroli skarbowej z organami ścigania i prokuraturą, przed sąd trafiła grupa osób prowadzących przestępczą działalność w zakresie obrotu złomem.

17.06.2014

Wspieranie działalności jst nie jest zadaniem KIO

Zamówienia publiczne

Głównym zakresem działania Krajowej Izby Odwoławczej nie jest wspieranie działalności samorządów, czy innych instytucji publicznych lub prywatnych. Celem działania KIO jest rozpoznawanie odwołań w...

17.06.2014

Mieszkanie dla Młodych - korzyści, wady, niejasności

Budownictwo

Magdalena Spiżewska szczegółowo omówiła zakres ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, o której założeniach powszechnie przyjęto się mówić program - Mieszkanie...

17.06.2014

MEN przypomina: od września więcej szkół z etyką

Szkoła będzie musiała zorganizować lekcje etyki nawet, gdy będzie chciał na nią uczęszczać tylko jeden uczeń - przypomina Ministerstwo Edukacji Narodowej. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 września...

17.06.2014

Kolejowy przetarg dekady

Zamówienia publiczne

Resort infrastruktury przygotowuje postępowanie na wybór przewoźnika, który będzie woził pasażerów za granicę. Na torach może pojawić się konkurencja dla naszych kolejarzy - informuje Puls Biznesu.

17.06.2014