216 punktów spośród 225 możliwych do zdobycia uzyskała kandydatka, która najlepiej przeszła egzaminy konkursowe. Ostatnia, dwusetna osoba na liście przyjętych otrzymała 168,5 punktu. Są to wyniki najlepsze w ciągu dwóch ostatnich lat.
 
Rekrutacja do Szkoły jest dwuetapowa – można było uzyskać 150 punktów testu i 75 z kazusów. W pierwszym etapie kandydaci mieli do rozwiązania test, do kolejnego etapu przeszła zaledwie co czwarta osoba. W tym etapie, który polegał na rozwiązaniu kazusów – spośród blisko czterystu uczestników – zostało przyjętych dwustu.
 
Limit miejsc na aplikacji został ustalony przez ministra sprawiedliwości, co oznacza iż dwustu najlepszych kandydatów zostało przyjętych na aplikację. Jeżeli jednak, któryś z nich nie złoży dokumentów w ciągu dwóch tygodni – zostanie przyjęta osoba następna z listy.
 
Aplikacja rozpocznie się 11 lutego 2013 roku. 
 
Więcej w Rzeczpospolitej, 12 listopada 2012 r,