Minister Zdrowia poinformował Rzecznika o bieżących pracach w zakresie leczenia chorych na mukowiscydozę, skutkujących wprowadzeniem nowych przepisów umożliwiających pacjentom dożylne podawanie antybiotyków również w warunkach domowych.
Od 20 września br. osoby chore na mukowiscydozę mogą stosować antybiotykoterapię dożylną w warunkach domowych, a nie jak dotychczas wyłącznie w szpitalu. Ułatwienie sytuacji pacjentów stało się możliwe dzięki podpisaniu przez Ministra Zdrowia rozporządzenia wdrażającego świadczenie pn. Domowa antybiotykoterapia dożylna w leczeniu zaostrzeń choroby oskrzelowo-płucnej u chorych na mukowiscydozę.

Do Rzecznika Praw Pacjenta trafiały sprawy przekazywane przez pacjentów i ich rodziny dotyczące właśnie możliwości podawania antybiotyków w warunkach domowych. Uważano, że przebywanie chorego w domu w czasie leczenia jest bezpieczniejsze, umożliwia prowadzenie normalnego trybu życia, kontynuację nauki, pracy, a tym samym wpływa na zdecydowaną poprawę jakości życia.
Rzecznik występował w tej sprawie m.in. do Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Płuc, Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Ministra Zdrowia. Wszystkie organy zgodnie twierdziły, że niezbędne jest wprowadzenie takiego ułatwienia dla pacjentów.

Źródło: www.bpp.gov.pl