Według MEN "przekazywanie przez gminy szkół publicznych do prowadzenia podmiotom prywatnym należy ocenić jako działanie naruszające przepisy art. 5 ust. 5 oraz art. 104 ust. 1 i art. 105 ustawy o systemie oświaty. Ponadto przekazywanie szkół spółkom z o.o. jest działaniem zmierzającym do obejścia prawa, zwłaszcza przepisów ustawy Karta Nauczyciela".
Jednostki samorządu terytorialnego mogą współpracować z innymi podmiotami, ale nie mogą przekazywać im swoich zadań w całości celem wyzbycia się odpowiedzialności za realizację swoich obowiązkowych zadań.