Zwolnione zostały stanowiska prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie; prokuratora Prokuratury Okręgowej w Kielcach; prokuratora Prokuratury Okręgowej w Lublinie; prokuratora Prokuratury Okręgowej w Łodzi (2 stanowiska); prokuratora Prokuratury Okręgowej w Szczecinie; prokuratora Prokuratury Rejonowej w Białogardzie; prokuratora Prokuratury Rejonowej w Bytomiu; prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kętrzynie; prokuratora Prokuratury Rejonowej w Oleśnie oraz prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zabrzu.
Ponadto utworzono stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała-Południe w Bielsku-Białej; prokuratora Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała-Północ w Bielsku-Białej; prokuratora Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ w Katowicach; prokuratora Prokuratury Rejonowej Katowice-Wschód w Katowicach; prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kołobrzegu; prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu; prokuratora Prokuratury Rejonowej w Płocku; prokuratora
Prokuratury Rejonowej w Płońsku; prokuratora Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Południe w Sosnowcu; prokuratora Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Północ w Sosnowcu.
Informacja pochodzi z obwieszczenia Prokuratora Generalnego z dnia 14 marca 2012 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich (Monitor Polski z 2012 r., poz. 154).
Zgodnie z art. 14b ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r., Nr 7, poz. 39 z późn. zm.), każdy, kto spełnia warunki do objęcia
stanowiska prokuratora może zgłosić swoją kandydaturę na jedno wolne stanowisko prokuratorskie w ciągu miesiąca od obwieszczenia o wolnym stanowisku prokuratorskim.

Katarzyna Irytowska