Ars boni et aequi - to tytuł konkursu z wiedzy o prawie rzymskim organizowanego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II.

Konkurs skierowany jest do studentów I roku prawa i prawa kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim oraz Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli).

Konkurs składa się z trzech etapów. W pierwszej części uczestnicy rozwiązują kazus z prawa rzymskiego, dostępny na stronie internetowej konkursu. www.kul.pl/arsboni. Termin zgłaszania rozwiązania kazusu upływa 11 maja 2012 r. Następnie uczestnicy, którzy w terminie dostarczyli rozwiązanie kazusu mogą przystąpić do drugiego etapu (test), który odbędzie się 5 czerwca br. Do finału, 12 czerwca, zostanie zaproszone 10 osób, które uzyskają najwyższą ilość punktów z testu i za rozwiązanie kazusu.

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 26 czerwca podczas uroczystych Promocji Doktorskich. Nagrodami w konkursie są: wycieczka do Rzymu oraz zaliczenie egzaminu z prawa rzymskiego na ocenę bardzo dobrą (I miejsce) oraz nagrody książkowe (I-III) miejsce.

Więcej informacji: www.kul.pl/arsboni

 

]]>