Zmieni się nadzór nad rewidentami, firmy czeka wzrost kosztów

Rachunkowość

Ministerstwo Finansów chce, aby jeszcze w tym półroczu ograniczyć rolę samorządu biegłych rewidentów. Nowy urząd nadzoru ma całkowicie zmienić rynek audytu w Polsce. Zdaniem organizacji biznesowych, instytucje publiczne nie powinny poszerzać swoich kompetencji. Reforma może spowodować także wzrost kosztów dla firm.

30.01.2019

SN: Troje sędziów kandyduje na prezesa Izby Dyscyplinarnej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędziowie Małgorzata Bednarek, Jan Majchrowski i Tomasz Przesławski zostali wskazani przez zgromadzenie sędziów Izby Dyscyplinarnej jako kandydaci na prezesa tej Izby. Wyboru prezesa dokona prezydent.

30.01.2019

Nie ma zagrożeń wdrożenia e-dowodu od 4 marca

Administracja publiczna

Projekt e-dowód jest na etapie ostatnich testów, urzędnicy w gminach mają zapewnione wsparcie techniczne i informacyjne. - Nie widzimy obecnie zagrożeń, żeby nie rozpocząć wydawania dokumentów zgodnie z planem – mówi wiceminister cyfryzacji Karol Okoński.

30.01.2019

Nowa wersja programu Płatnik

Ubezpieczenia społeczne

Osoby, które mają problem z uruchomieniem Płatnika, prawdopodobnie mają nieaktualną wersję. Od 26 stycznia obowiązuje nowa wersja - 10.02.002. Program trzeba samodzielnie zainstalować, poprzednia wersja nie aktualizuje się automatycznie.

30.01.2019

Nowatorstwo w edukacji nie zawsze doceniane

Kadry w oświacie

Nauczycielka WOS chciała, by uczniowie wiedzieli, jak uzyskać dostęp do informacji publicznej. Efekty lekcji z pewnością przeszły jej najśmielsze oczekiwania, bo jej podopieczni poznali procedury od podszewki. Policja, do której trafiło pytanie, stwierdziła, że nauczycielka dezorganizuje pracę komendy.

30.01.2019

Rząd ustawą zakaże likwidacji linii kolejowych  

Administracja publiczna Prawo gospodarcze

Zapiszemy raz na zawsze, że nie można zlikwidować linii kolejowej, nie można unicestwić przebiegu szlaku kolejowego – taką regulację zapowiada minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Według ministra wkrótce do konsultacji społecznych trafi projekt ustawy przywracający wiele połączeń i szlaków kolejowych.

30.01.2019

Wlk. Brytania chce renegocjować brexit

Administracja publiczna

Brytyjski rząd chce renegocjacji umowy wyjścia z Unii Europejskiej i uzyskania wiążących prawnie zmian w kontrowersyjnym mechanizmie awaryjnym dla Irlandii Płn. Premier Theresa May zapowiedziała takie działania podczas wtorkowego posiedzenia gabinetu, potem poparła to Izba Gmin. Jednak unijni przywódcy nie widzą takiej możliwości.

30.01.2019

Będzie spór o nadzór KRS nad danymi osobowymi w sądach

Wymiar sprawiedliwości

Dane osobowe przetwarzane dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości chronione są według specjalnych zasad. Nie podlega to też nadzorowi ze strony Urzędu Ochrony Danych Osobowych, bo ma to robić KRS. Część ekspertów krytykuje ten pomysł, m.in. zarzucając tej instytucji brak niezależności. Sama Rada też nie chce tego zadania.

30.01.2019

KIO nie zrozumiała przepisów o podpisie elektronicznym

Zamówienia publiczne

Eksperci głośno krytykują orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Mówią wprost, że izba się pomyliła uznając wykluczenie wykonawcy, który opatrzył dokumenty podpisem elektronicznym z funkcją SHA-1. W tej sprawie, na prośbę Urzędu Zamówień Publicznych, stanowisko ma zająć Ministerstwo Cyfryzacji. To na jego opinii oparło się KIO.

30.01.2019

Uzasadnienia wyroków na formularzu budzą nadzieje i obawy

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości chce wprowadzić usprawnienie polegające na przygotowywaniu uzasadnień wyroków karnych na specjalnym formularzu. Prawnicy chwalą ideę, ale zgłaszają też wątpliwości. Jak twierdzą, nie zagwarantuje to, że uzasadnienia staną się bardziej czytelne i zwięzłe w stosunku do dotychczasowych. Obawiają się też o ich przydatność dla postępowań apelacyjnych.

30.01.2019

Raport: Żyjemy krócej niż w UE, za to szybciej tyjemy i więcej palimy

Opieka zdrowotna

Najdłużej żyją mężczyźni w Rzeszowie, a najkrócej w Piotrkowie Trybunalskim. Różnica między tymi miastami wynosi aż 7 lat. W przypadku kobiet, najdłużej żyją mieszkanki Białegostoku - ponad 84 lata, a najkrócej Rudy Śląskiej – ok. 78 lat. Polski trzydziestolatek z wyższym wykształceniem będzie żył nawet do 3,5 roku krócej, niż jego rówieśnik z Europy Zachodniej.

30.01.2019

Czy dane podatników w Ministerstwie Finansów są bezpieczne

Ordynacja RODO

Resort finansów nie przechowuje danych podatników w chmurach obliczeniowych. Są one jednak wykorzystywane do przesyłania informacji. Odszyfrowanie danych przez osoby postronne jest niemożliwe – zapewnia Ministerstwo Finansów. Pytanie, czy rzeczywiście oszacowało ryzyka - m.in. wynikające z RODO.

30.01.2019

Skarga na słabą organizację zimowiska trafi do kuratorium

Zarządzanie oświatą

Obozy, zimowiska i inne rozrywki organizowane podczas ferii pozostają pod nadzorem kuratoriów i to tam należy kierować skargi na nieprawidłowości. Jak szacuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, z wypoczynku wyjazdowego organizowanego w kraju skorzysta tej zimy 146 388 uczniów.

30.01.2019

Kontrole wchodzących do sądów wciąż czekają na ustawową regulację

Zasady kontroli osób wchodzących do sądów oparte są wciąż na regulaminach ustanawianych przez prezesów, podczas gdy kolejni rzecznicy praw obywatelskich domagają się uregulowania tego w ustawie. Obecny RPO interweniuje w tej spawie u premiera i twierdzi, że jest to stan niezgodny z konstytucją.

29.01.2019

Krajowa strategia rozwoju ma wzmocnić średnie miasta

Samorząd terytorialny

Inwestycje w zrównoważony rozwój, zamiast skupiania się na metropoliach oraz pomoc gminom z problemami rozwojowymi to główne cele Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. Zakończyły się konsultacje społeczne i regionalne.

29.01.2019

ZUS: O współpracę przy kontroli chorobowego prosimy, nie żądamy

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Od początku roku ZUS rozsyłał do pracodawców pisma, w których pisał, że kontrola pracowników na zwolnieniach chorobowych jest ustawowym obowiązkiem płatników. Wzbudziło to sporo kontrowersji, bo w ustawie takiego zapisu nie ma.

29.01.2019

UOKiK ukarał firmy za fikcyjne konkursy w internecie 

Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Serwisy HotAwards i HotPrizes były promowane w taki sposób, aby sugerować konsumentom, że biorą udział w konkursie. A tymczasem by „wygrać”, należałoby wysłać SMS-y kosztujące nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał ich twórców za nieuczciwe praktyki rynkowe.

29.01.2019