Małopolska: zamkniętych 25 placówek POZ

25 poradni POZ w Małopolsce nie przyjmowało w poniedziałek 5 stycznia 2015 roku pacjentów. Jak powiedziała rzeczniczka małopolskiego NFZ Jolanta Pulchna, w ostatnim czasie na podpisanie umów...

05.01.2015

Gmina sama zapłaci asystentowi rodziny

Samorządy będą zatrudniać asystentów rodziny i koordynatorów pieczy zastępczej nawet, jeżeli nie dostaną na ten cel dodatkowych pieniędzy. Ma to związek z nowymi przepisami, które weszły w życie na...

05.01.2015

Wysokie koszty domowej przemocy

Przemoc wobec kobiet kosztuje kraje UE 109 mld euro rocznie. Jedynie trzy procent tej kwoty przeznaczane jest na działania prewencyjne. Pozostała część to koszty usług socjalnych, opieki zdrowotnej i...

05.01.2015

Łódzkie: zamknięte pojedyncze poradnie POZ

Tylko osiem poradni POZ w regionie łódzkim nie przyjęło w poniedziałek pacjentów. Około stu lekarzy zrzeszonych w Porozumieniu Łódzkim zapowiada, że mimo otwarcia w styczniu 2015 gabinetów - nie...

05.01.2015

Brakuje nowych podręczników do etyki

Nauczyciele etyki muszą wykazać się dużą kreatywnością przy organizowaniu lekcji. Na rynku brakuje dopuszczonych do użytku szkolnego podręczników do tego przedmiotu - informuje Gazeta Wyborcza.

05.01.2015

Opłaty za interpretację nie wniesiemy gotówką

Dostosowanie wzoru wniosku do planowanych zmian w zakresie właściwości organów podatkowych upoważnionych do wydawania interpretacji indywidualnych i rezygnację z obsługi kasowej opłaty od wniosku...

05.01.2015