W połowie kwietnia 2014 certyfikat CMJ odebrał Szpital Specjalistyczny im. Józefa Dietla w Krakowie.

– Akredytacja Szpitala im. Dietla to uhonorowanie współpracy profesjonalnego zespołu lekarskiego i działań zarządu województwa w pozyskiwaniu niezbędnej infrastruktury. Nie mam wątpliwości, że ta wysoka forma zostanie utrzymana. Pięć spośród czternastu szpitali wojewódzkich posiada certyfikat, co dowodzi, że jesteśmy na bardzo wysokim poziomie. Biorąc pod uwagę cały kraj, Małopolska plasuje się na samej górze pod względem jakości usług, aplikacji i rozliczania środków. Priorytetowym zadaniem dla szpitala i władz województwa jest opieka na wysokim poziomie, profesjonalny personel i pozyskiwanie nowoczesnego sprzętu medycznego – mówił podczas uroczystości wręczenia certyfikatu wicemarszałek województwa małopolskiego Wojciech Kozak.

Szpital im. Dietla uzyskał łączną ocenę na poziomie ponad 90 procent. Aby uzyskać akredytację, placówka musiała przejść dokładną kontrolę dotyczącą obowiązujących standardów, między innymi udzielanych świadczeń zdrowotnych, jakości opieki nad pacjentem czy funkcjonowania. Dotychczas Rada Akredytacyjna przyznała 13 akredytacji dla małopolskich placówek.

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) jest centralną jednostką resortu zdrowia. Powołane zostało przez Ministra Zdrowia w 1994 roku, w celu inspirowania oraz wspierania działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych świadczonych przez placówki opieki zdrowotnej. Program akredytacji szpitali funkcjonuje od 1998 roku i został opracowany na podstawie wzorów instytucji akredytujących na świecie. Program należy do European Accreditation Network (EAN), koordynowanej przez Europejskie Towarzystwo Jakości w Opiece Zdrowotnej (ESQH), zrzeszającej programy akredytacyjne w Europie.

Pełna lista akredytowanych szpitali jest dostępna na stronie CMJ.