Szpital wojewódzki w Suwałkach otrzyma trzy dotacje. Pierwsza – w wysokości ponad 787 tysięcy złotych – ma posłużyć jako wkład własny przy realizacji projektu „Rozwój współpracy instytucji medycznych Białorusi i Polski w celu podniesienia jakości diagnostyki onkologicznej oraz organizacji pomocy w nagłych wypadkach”. Całkowity koszt projektu to ponad 8,5 mln zł. W jego ramach wyremontowany zostanie oddział onkologii klinicznej i hematologii, gabinet chemioterapii, zakupione będą sprzęt i aparatura medyczna.

Druga dotacja z budżetu województwa – w wysokości 368 tysięcy złotych – spożytkowana zostanie w trakcie realizacji projektu informatyzacji szpitala. Całkowita wartość inwestycji to ponad 2,4 mln zł.

Trzecia dotacja – w wysokości ponad 63 tysięcy złotych – przeznaczona została na dofinansowanie projektu „Rozwój polsko – litewskiej turystyki medycznej – transgraniczna baza specjalistycznej opieki medycznej”.

Filia łomżyńskiej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Grajewie otrzyma natomiast 150 tysięcy złotych na dokończenie budowy. W roku 2013 marszałkowie przekazali już na ten cel 420 tysięcy złotych. Filia ma być gotowa do obsługi pacjentów za kilka miesięcy.

Zarząd województwa rozdzielił też dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na inwestycje, ułatwiające życie osobom niepełnosprawnym.

Na liście beneficjentów są: miasto Suwałki, powiat augustowski, zakład pielęgnacyjno - opiekuńczy w Krynkach, gmina Czyżew, miasto i gmina Łapy, Białostockie Towarzystwo Oświatowe, gmina Radziłów, koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Suwałkach, Stowarzyszenie „Aktywni tak samo” w Suwałkach i Caritas Diecezji Łomżyńskiej.