Inwestycja trwa od 2011 roku i dotyczy przebudowy i modernizacji obiektów przy ulicy Warszawskiej 15 i Ogrodowej 12. Spółka Polbud była głównym wykonawcą robót. Jednak od początku prace przeciągały się, zmieniali się kierownicy i inżynierowie budowy. W końcu grudnia 2013 roku zaawansowanie robót wynosiło jedynie 51 procent. Ostatnio w prasie pojawiła się informacja, że został złożony wniosek o upadłość Polbudu.

W tej sytuacji dyrektor BCO Marzena Juczewska poinformowała zarząd województwa, że zamierza odstąpić od umowy ze spółką Polbud i ogłosić przetarg na nowego wykonawcę. Zawarcie umowy ma nastąpić przed końcem lipca 2014 roku. Zakończenie inwestycji przewidywane jest za rok.  Zarząd zaakceptował te zamierzenia.

Wartość inwestycji wynosi 49 mln zł. Początkowo była ona realizowana ze środków własnych placówki. W roku 2013 zarząd województwa przyznał na ten cel 28  mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego.