Nowelizację przygotowali posłowie PO. Główne zmiany dotyczą obowiązku szkolnego sześciolatków. Ustawa wydłuży czas, w jakim rodzice sześciolatka mogą złożyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej uzasadniającą odroczenie obowiązku szkolnego sześciolatka. Będą mieli na to czas do 31 grudnia.
Zmiana pozwoli także na zatrudnianie w szkole asystentów nauczycieli - osób posiadających takie same kwalifikacje jak nauczyciel - na zasadach określonych w Kodeksie pracy.
Senat przegłosował poprawki do noweli. Senatorowie chcą, by asystenta nauczyciela można było zatrudniać tylko w klasach I-III szkół podstawowych i w świetlicach.

Polecamy: Wkrótce kolejne zmiany w prawie oświatowym