Pod bezpłatnym numerem można uzyskać informacje dotyczące liczby osób oczekujących na określone świadczenia medyczne oraz średniego czasu oczekiwania.

Poza tym na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia, zarówno na stronie Centrali, jak i na stronach prowadzonych przez oddziały, znajduje się zakładka „ABC pacjenta”, której jedną z części jest informacja na temat czasu oczekiwania na konsultacje specjalistów oraz zabiegi i operacje w szpitalach.

Dane znajdujące się na stronach są przekazywane do NFZ przez podmioty lecznicze, które mają obowiązek aktualizować je co miesiąc.