Rzecznik nawiązuje do wchodzących w życie z dniem 1 lipca 2014 nowych regulacji w zakresie czasu pracy niektórych pracowników medycznych, w świetle których również pracowników korzystających dotychczas ze skróconego czasu pracy (tj. radiologii, medycyny nuklearnej, radioterapii, fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki, medycyny sądowej i prosektoriów) zaczną obowiązywać standardowe normy czasu pracy przewidziane dla pracowników podmiotów leczniczych.

Będzie to 7 godzin i 35 minut pracy na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut godzin pracy na tydzień. Dotychczas te grupy zawodowe posiadały skrócony czas pracy w wysokości 25 godzin pracy na tydzień.

Rzecznik wskazał, że ustawodawca dokonując zmiany warunków pracy nie przewidział jednocześnie mechanizmów zabezpieczających adekwatny wzrost wynagrodzeń tych pracowników. „W obecnym stanie prawnym pracownicy mają ograniczone możliwości dochodzenia wzrostu wynagrodzeń z tytułu wydłużenia wymiaru czasu pracy.

Zainteresowani pracownicy medyczni sygnalizują, że stracą prawa nabyte, a obowiązujący dotychczas skrócony wymiar czasu pracy stanowił w wielu przypadkach kryterium wyboru określonego zawodu czy specjalności medycznej”- napisał rzecznik w liście do ministra zdrowia.

Dodał także, że pracownicy, których dotyczą wprowadzane zmiany, obawiają się, że po wydłużeniu czasu pracy nie otrzymają dodatkowego wynagrodzenia, co spowoduje drastyczne obniżenie stawki godzinowej.