Najwyższe przychody osiągnięto w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze – ponad 32 mln zł, w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu – 5,3 mln zł oraz w SP Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu- 4,2 mln zł.

Natomiast najniższe przychody odnotowano w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze – 126 tys. zł, w SP ZOZ ,,Przychodnia Dworcowa" w Gorzowie Wlkp. – 598 tys. zł oraz w SP ZOZ ,,MEDKOL" w Zielonej Górze – 606 tys. zł.

W ciągu dwóch pierwszych miesięcy roku 2014 marszałkowskie jednostki ochrony zdrowia poniosły koszty ogółem w wysokości 56 247 tys. zł. Najwyższe koszty poniesiono w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze – ponad 35 mln zł, w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu – ponad 5,3 mln zł oraz w SP Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu – ponad 4,5 mln zł. Natomiast najniższe koszty poniesiono w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze – 107 tys. zł, w SP ZOZ ,,MEDKOL" w Zielonej Górze – 568 tys. zł oraz w SP ZOZ ,,Przychodnia Dworcowa" w Gorzowie Wlkp. – 634 tys. zł. 

Na koniec lutego 2014 roku ujemny wynik finansowy odnotowały cztery jednostki ochrony zdrowia Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze – w wysokości 3,4 mln zł, Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu – 270 tysięcy złotych, SP ZOZ Przychodnia Dworcowa" w Gorzowie Wielkopolskim – 36 tysięcy złotych oraz SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze – 19 tysięcy złotych. Natomiast pozostałe jednostki w styczniu i lutym 2014 zaksięgowały dodatni wynik finansowy.

Należności placówek marszałkowskich wyniosły 31 720 tysięcy złotych, największe odnotował Wojewódzki w Zielonej Górze  - 20 082 tysiące złotych. Zobowiązania (zarówno długo- jak i krótkoterminowe) placówek podlegających marszałkowi województwa lubuskiego wyniosły 77 502 tysiące złotych. Największe dotyczyły: Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu -  31 912 tysięcy złotych, Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze – 22 499 tysiące złotych oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla  Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu – 16 097 tys. zł.

Samorząd województwa lubuskiego jest podmiotem tworzącym dla 11 jednostek ochrony zdrowia. Są to: Szpital Wojewódzki SPZOZ w Zielonej Górze, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w  Ciborzu, SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny w Świebodzinie, SP Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp., Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze, Ośrodek dla Osób Uzależnionych SP ZOZ Nowy Dworek, SPZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze, SP ZOZ "Przychodnia Dworcowa" w Gorzowie Wlkp., SP ZOZ MEDKOL w Zielonej Górze oraz Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze.