Karty są rekomendowane przez konsultantów krajowych. Dotyczą ortopedii, neurochirurgii, kardiochirurgii, ginekologii i położnictwa, chirurgii dziecięcej oraz okulistyki.

Okołooperacyjna Karta Kontrolna jest elementem inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization) „Bezpieczna chirurgia ratuje życie", która ma ograniczyć liczbę komplikacji i zgonów operowanych pacjentów. 

Jest narzędziem służącym do wspierania działań na rzecz bezpieczeństwa oraz promowania skutecznej komunikacji i dobrej współpracy w multidyscyplinarnym zespole. Karta została zaadaptowana do specyfiki środowiska chirurgii w Polsce przez Ośrodek Współpracy z WHO w Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Okołooperacyjna Karta Kontrolna wykorzystywana jest obecnie przez 142 szpitale. Ich lista jest dostępna na stronie www.cmj.org.pl

Nowe modele kart można pobrać ze strony CMJ.