Rada Ministrów o nowym systemie kwalifikacji

Wprowadzeniu systemu, który ma umożliwić dostęp do informacji o kwalifikacjach możliwych do uzyskania w Polsce - służyć będzie przygotowywana w MEN ustawa o zintegrowanym systemie kwalifikacji,...

30.03.2015

1,4 mld zł na rewitalizację prawobrzeżnej Warszawy

Samorząd terytorialny

Nie tylko odbudowa zniszczonych budynków, ale też zapobieganie wykluczeniu społecznemu, rozwój aktywności lokalnej i kulturalnej w prawobrzeżnej Warszawie to główne cele Zintegrowanego Programu...

30.03.2015

Zmiany w umowach terminowych coraz bliżej

Ograniczenie terminowych umów o pracę - taki ma być skutek zmian w Kodeksie pracy, którymi we wtorek zająć ma się rząd. Projekt zakłada, że w jednej firmie maksymalny czas trwania takich umów - wraz...

30.03.2015