Senat przyjął bez poprawek tzw. ustawę sześciolatkową

20 września 2013 r. Senat bez poprawek przyjął tzw. ustawę sześciolatkową, popierając tym samym nowelizację ustawy o systemie oświaty.

Senat przyjął propozycję, żeby w 2014 roku objąć obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnie urodzone w pierwszej połowie 2008 roku oraz żeby dzieci urodzone w drugiej połowie tego roku rozpoczęły naukę od 2015 roku.

Zgodnie z przyjętą nowelizacją dzieci urodzone w okresie od stycznia do 30 czerwca 2008 roku pójdą w wieku sześciu lat obowiązkowo do szkoły w dniu 1 września 2014 roku wraz z siedmiolatkami urodzonymi w 2007 r. Dzieci urodzone w drugiej połowie 2008 roku, czyli od 1 lipca do 31 grudnia, pójdą obowiązkowo do szkoły od 1 września 2015 r. wraz ze wszystkimi dziećmi sześcioletnimi urodzonymi w 2009 roku.

W nowelizacji proponuje się również, aby od września 2014 roku klasy pierwsze liczyły do 25 uczniów. Ponadto, w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 w szkołach, w których utworzonych będzie więcej niż jeden oddział klasy pierwszej, dzieci zostaną dobrane do poszczególnych klas według wieku, począwszy od najmłodszych.

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty trafi teraz do podpisu Prezydenta RP.

Opracowanie: Agnieszka Winiarska, RPE WKP

Źródło: www.men.gov.pl, stan z dnia 23 września 2013 r.

Data publikacji: 23 września 2013 r.