TK rozpatrzy wniosek RPO dot. zasad przeprowadzania egzaminów zewnętrznych

Trybunał Konstytucyjny już jutro (24 września) zbada na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich zgodność z konstytucją przepisu ustawy o systemie oświaty upoważniającego ministra edukacji do wydania rozporządzenia, w którym określone są m.in. zasady przeprowadzania w szkołach egzaminów zewnętrznych, w tym matury.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy o systemie oświaty z art. 92 ust. 1 Konstytucji.

Zdaniem wnioskodawcy zakres regulacji przekazanej przez kwestionowany przepis do określenia w rozporządzeniu jest zbyt szeroki. Obejmuje wszystkie kwestie związane z oceną osiągnięć w nauce uczniów wszystkich typów szkół i placówek wymienionych w ustawie o systemie oświaty. Niektóre z tych kwestii mają kluczowe znaczenie z punktu widzenia realizacji konstytucyjnego prawa do nauki. Osiągnięte wyniki są bowiem naturalnym i jedynym dopuszczalnym warunkiem różnicowania dostępu do szkół i uczelni publicznych.

Upoważnienie ustawowe, ze względu na ścisły związek ze sferą praw i wolności jednostki, powinno być precyzyjne i szczegółowe.

Zdaniem RPO, o kształcie systemu oceniania i organizowania egzaminów powinien decydować ustawodawca, a nie organ władzy wykonawczej, bo jest to sprzeczne z konstytucją.

Opracowanie: Agnieszka Winiarska, RPE WKP

Źródło: www.trybunal.gov.pl, stan z dnia 23 września 2013 r.

Data publikacji: 23 września 2013 r.