Zatrudnienie będzie powoli rosnąć

Zatrudnienie w przedsiębiorstwach w lutym br. zwiększyło się o 0,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku - podał GUS.

19.03.2014

Rząd przyjął projekt zmian w Ordynacji podatkowej

Uszczelnienie systemu poboru podatków oraz uproszczenie procedur podatkowych przewidują przyjęte przez rząd założenia do projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej. Wprowadzona zostanie między innymi...

19.03.2014

Seminarium naukowe "Prawo a media"

Wydarzenia

Tematy, które zostaną poruszone w czasie seminarium dotyczyć będą m. in. konieczności rejestracji prasy oraz aspektu czy blogi są formami koniecznymi do rejestracji. Na uwagę zasługuje też ochrona...

19.03.2014

ZUS ZSWA za rok 2013 należy złożyć do 31 marca

Płatnicy składek zatrudniający pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, mają obowiązek przekazać do ZUS dane dotyczące pracowników, za których byli...

19.03.2014

Dyplom jednak daje pracę

Na 2,26 mln bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy zaledwie 32,8 tys. to absolwenci uczelni mający do 27 lat. Oznacza to, że zaledwie 1,5 proc. bezrobotnych to absolwenci uczelni. To nawet...

19.03.2014

ABW nie będzie już tropić zwykłych przestępstw

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zajmować się będzie przeciwdziałaniem zagrożeniom terrorystycznym, w kontrwywiadzie i ochronie informacji niejawnych oraz dużymi aferami gospodarczymi. Podlegać...

19.03.2014

Neuca: trudny rok dla branży hurtu farmaceutycznego

Rok 2013 był szczególnym okresem dla branży hurtu farmaceutycznego. Obniżka marży urzędowej sprawiła, że handel lekami refundowanymi stał się nierentowny. Sytuacja ta była dużym wyzwaniem dla...

19.03.2014

Służby nie będą mogły werbować radców prawnych

Prawnicy

Do katalogu zawodów których nie mogą werbować do współpracy służby specjalne, dodano radców prawnych. Zmianę taką przewidują przyjęte we wtorek przez rząd projekty ustaw o ABW i Agencji Wywiadu.

19.03.2014

Wschowa: startuje program profilaktyki chorób nerek

Nowy Szpital we Wschowie wspólnie ze starostwem powiatu wschowskiego rozpoczyna realizację programu profilaktyki chorób nerek. W ramach programu zaplanowano cykl artykułów edukacyjnych, badania...

19.03.2014