MP Online: Pozytywne myślenie pomaga odzyskać zdrowie
\\

Medycyna Praktyczna Online przedstawia raport na temat wpływu pozytywnego myślenia na zdrowie.

Jak pokazuje globalny raport przedstawiony przez Euro RSCG Sensors, aż 69% Polaków uważa, że pozytywne myślenie może przyczyniać się do odzyskania zdrowia. Ankietowani są zdania, że ludzki mózg może mieć wpływ na powstanie choroby oraz odzyskanie zdrowia. W tym przekonaniu wyprzedzają nas tylko RPA (82%), Indie i Kolumbia (81%) oraz Węgry (71%).

Polacy dostrzegają ogromną rolę mózgu w dążeniu do uchronienia się przed chorobami i zapewnieniu sobie zdrowia. Co drugi Polak sądzi, że większość chorób ma charakter psychomatyczny, wierząc, że wszystko zaczyna się w głowie.

Zdecydowana większość Polaków biorących udział w badaniu (70% prosumentów i 55% konsumentów) wierzy, że może mieć pełną kontrolę nad tym, czy nabawią się określonej choroby, oraz uważa się za dobrze poinformowanych w dziedzinie zdrowia (65% prosumentów, 47% konsumentów). Z pewnością można to przypisać rozwojowi technologii i dostępności do informacji (75% prosumentów na świecie postrzega Internet jako dobre źródło informacji i wsparcia w sytuacji problemów zdrowotnych).

Badanie Prosumer Report „Ja i moje ciało. Zdrowie i dobre samopoczucie w dzisiejszych czasach” zostało przeprowadzone wspólnie z firmą Market Probe International latem 2011 roku wśród 7213 dorosłych w 19 krajach reprezentujących populację 3,6 mld ludzi. W Polsce badaniem zostało objętych 503 respondentów, zarówno kobiet jak i mężczyzn powyżej 18. roku życia.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.mp.pl, stan z dnia 11 kwietnia 2012 r.

\
Data publikacji: 11 kwietnia 2012 r.